Вторник, 19 Март 2019

З А П О В Е Д № РД 15-259/01.03.2019 г. относно застроена и незастроена площ на имот 61813.751.138 по кадастралната карта на Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.