Вторник, 20 Ноември 2018

З А П О В Е Д № РД 15-1057/25.10.2018 г. относно решение на комисия за определяне на застроената и незастроена площ на имот 61813.755.260 по плана на гр. Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.