Сряда, 31 Октомври 2018 11:22

З А П О В Е Д № РД 15-1024/17.10.2018 г. относно изработване на проект за ПУП