Вторник, 30 Октомври 2018 16:32

З А П О В Е Д № РД 15-1023/17.10.2018 г. относно изработване на проект за ПУП