Сряда, 17 Октомври 2018 10:01

З А П О В Е Д № РД 15-983/10.10.2018 г. относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива