Петък, 06 Юли 2018 15:24

З А П О В Е Д № РД– 15–708/06.07.2018 г. относно мерки заосигуряване на пожарна безопасност на посевите на житните култури на територията на община Разлог