Понеделник, 18 Юни 2018 14:56

Заповед № РД - 15-578/29.05.2018 относно определяне на застроената и незастроена площ на бивш имот с индентификатгор 61813.750.243 сега с нов 61813.750.296