Сряда, 06 Юни 2018 11:01

З А П О В Е Д № РД 15-5723/25.05.2018 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване