Сряда, 06 Юни 2018 11:00

З А П О В Е Д № РД 15-572/25.05.2018 г. относно одобрение на ПУП и план за регулация