Сряда, 06 Юни 2018 10:59

З А П О В Е Д № РД 15-535/17.05.2018 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване