Вторник, 05 Юни 2018

З А П О В Е Д № РД 15-607/05.06.2018 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.