Сряда, 04 Април 2018

З А П О В Е Д № РД 15-208/27.02.2018 г. относно определяне на комисия за пределяне на застроената и незастроена площ на имот №63813.751.160 по кадастралната карта на гр. Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.