Петък, 16 Февруари 2018

З А П О В Е Д № РД 15-144/13.02.2018 г. относно забрана пашата на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост на територията на община Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.