Понеделник, 08 Януари 2018

З А П О В Е Д № РД 15-1120/28.12.2017 г. относно допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.