Петък, 05 Януари 2018

З А П О В Е Д № РД 15-10/.12.2017 г. относно определяне на застроената и незастроена площ на бивш имот с индентификатор 61813,750,3061 сега нов 61813,750,5305

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.