Четвъртък, 21 Декември 2017

З А П О В Е Д № РД 15-1091/20.12.2017 г. относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива „Станция за зареждане и поддръжка на електромобили и автомобили”

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.