Четвъртък, 07 Декември 2017 15:16

Заповед № ОА-РР-407 /24.11.2017 г. на областния управител на област Благоевград относно изработване на ПУП Працеларен план на обект "Преносен газопровод до Разлог и Банско"