Сряда, 06 Декември 2017

З А П О В Е Д № РД 15-930/22.11.2017 г. относно определяне застроената и незастроена площ на бивш имот сега с нов №61813.775.187 по помощен кадастрален план на м."Предел"

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.