Понеделник, 04 Септември 2017 14:49

З А П О В Е Д № РД 15-690/01.09.2017 г. относно изработване проект на ПУП