Вторник, 28 Февруари 2017 15:02

Заповед № РД - 15 - 152/27.02.2017 г. относно паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, край горски масиви и др.