Вторник, 14 Февруари 2017

З А П О В Е Д № РД – 15 – 119/13.02.2017 г. относно забрана за пашата на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост на територията на община Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.