Вторник, 14 Февруари 2017 13:46

З А П О В Е Д № РД – 15 – 119/13.02.2017 г. относно забрана за пашата на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост на територията на община Разлог