Община Разлог отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.
По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Община Разлог чрез официалният си сайт, формите си за връзка и форума на сайта е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Община Разлог се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.
В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате Община Разлог да ползва тази информация, както е описано тук:

 • Община Разлог събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или електронна услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
  Информацията, която Община Разлог може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща, IP адреси и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
 • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития и публикуват мнения.
 • Информация може да бъде получена индиректно чрез вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и имат статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично.
 • Община Разлог няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Община Разлог чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.
 • Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки Община Разлог не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.
 • Всяко лице, за което се отнасят данните ("субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за съмоличност.
 • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
 • Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.
 • Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалният сайт на Община Разлог. При това може да се окаже обаче, че Община Разлог не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.