Удостоверение за индентичност на имот

Необходими документи:

Акт за собственост
Заявление по образец

Услугата се заплаща:

За срок 14 дни - 10 лв.
За срок 3 дни - 20 лв.