Удостоверение за адмистративен адрес

Необходими документи:

1.Заявление по образец

Услугата се заплаща:

За срок 14 дни - 10 лв.

За срок 3 дни - 20 лв.