Издаване на виза за недвижим имот с указан начин на застрояване

Необходими документи:

 

Акт за собственост
Искане по образец

2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.

Услугата се заплаща:

За срок 14 дни - 30 лв.
За срок от 2 дни - 60 лв.