Издаване на скица за недвижим имот

1. Необходими документи:Акт за собственост Искане по образец

2. Място на извършване на услугата:Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/

Услугата се заплаща:

За срок 7 дни - 10 лв.
За срок от 2 дни - 25 лв.