2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

<iframe style="border:none;" width="100%" height="850px" src="http://iisda.government.bg/no_frame/adm_services/services/service_provision/21097" allowfullscreen></iframe>