2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

<iframe style="border:none;" width="100%" height="850px" src="http://iisda.government.bg/no_frame/adm_services/services/service_provision/21172" allowfullscreen></iframe>