2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

<iframe style="border:none;" width="100%" height="850px" src="http://iisda.government.bg/no_frame/adm_services/services/service_provision/75435" allowfullscreen></iframe>