2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

<iframe style="border:none;" width="100%" height="850px" src="http://iisda.government.bg/no_frame/adm_services/services/service_provision/79686" allowfullscreen></iframe>