На основание на: Закон за устройство на територията - чл. 56 Необходими документи Заявление Цена: Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и…
УКАЗАНИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в…
Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти. (1) Хотелиерство или ресторантьорство може да…
Указания за работа с хотелски регистър и Справка – декларация по чл.116,ал.1 и 3 от закона за туризма УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ХОТЕЛСКИ РЕГИСТЪР И…
Декларация се подава за всеки туристически обект - място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до…