1. Необходими документи: Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителнотоАктуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от…
1. Необходими документи: Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителнотоАктуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от…
Страница 2 от 2