2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения