Услуга 2032 Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места