2102 Издаване на разрешение за преместване на растителност