1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

<iframe style="border:none;" width="100%" height="850px" src="http://iisda.government.bg/no_frame/adm_services/services/service_provision/20849" allowfullscreen></iframe>