2398 Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

<iframe style="border:none;" width="100%" height="850px" src="http://iisda.government.bg/no_frame/adm_services/services/service_provision/21196" allowfullscreen></iframe>