Заверено копие от акт, договор, заповед, решение, протокол и др. подобни

1. Необходими документи:

1.Заявление по образец


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.

 


Услугата се заплаща в Общински информационен център, фронт - офис /в сградата на читалището/

Цена - 1 лв.

Актуално към: 15.02.2013г.