1. Необходими документи: Заявление по образецдокументи, доказващи отношение към общинския имот /нотариални актове, скица на имота и други/ - при необходимост 2. Място на извършване…
1. Необходими документи: 1.Декларация за гражданство, жителство, гражданско, семейно и имотно състояние /по образец/;2. Копие от настанителната заповед и договора за наем;3. Копие от документ…
1. Необходими документи: 1.Декларация за гражданство, жителство, гражданско, семейно и имотно състояние /по образец/;2. Копие от настанителната заповед и договора за наем;3. Копие от документ…
1. Необходими документи: 1.Заявление по образец 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.   Услугата…