1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции