Удостоверение за раждане – дубликат

1. Необходими документи:

Необходимо е да се знае точната рождена дата на лицето.
Лична карта на лицето или на майката или бащата, когато е за дете, или чрез пълномощно.


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.

Забележка:

Издава се за всички родени в Община Разлог


Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата - веднага.

Актуално към: 10.11.2014г.