Удостоверение за граждански брак - дубликат

1. Необходими документи:

Лична карта или пълномощно


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.

Забележка:

Услугата се извършва за всички, които са сключили граждански брак в община Разлог


Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата - веднага.

Актуално към: 15.02.2013г.