Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

1. Необходими документи:

Лична карта или пълномощно.


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.

Забележка:

Издава се за всички родени или починали в община Разлог при установена липса на съставен акт за раждане или смърт в регистри по гражданско състояние.
След издаване на такова удостоверение следва съдебна процедура, при която с решение на съда се постановява да се състави акт за раждане или смърт в текущия регистър. 


Услугата се заплаща:

Цена 2.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата - веднага.

Актуално към: 10.11.2014г.