Съставяне на Акт за граждански брак за сключен брак на български гражданин в чужбина

1. Необходими документи:

Преведен и заверен Акт за брак от чужбина.
Лична карта или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.


Услугата се заплаща:

Цена 50.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата -20 дни

Актуално към: 10.11.2014г.