1. Необходими документи: Необходимо е да се знае точната рождена дата на лицето.Лична карта на лицето или на майката или бащата, когато е за дете,…
1. Необходими документи: Лична карта или пълномощно 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.…
1. Необходими документи: Въз основа на съставения Акт за смърт се издава препис-извлечение от актa за смърт. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог,…
1. Необходими документи: Лична карта или пълномощно. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.…
1. Необходими документи: Лична карта или пълномощно. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.…
1. Необходими документи: Издава се на законен наследник, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или…
1. Необходими документи: Лична карта на лицето или пълномощно. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата…
1. Необходими документи: Лична карта на лицето или пълномощно. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата…
1. Необходими документи: Лична карта на лицето или пълномощно. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата…
Лична карта или изрично пълномощно за смяна на адрес.Документ за собственост. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис…
1. Необходими документи: Лична карта на лицето или пълномощно. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата…
Необходими документи : Лична карта или изрично пълномощно за смяна на адрес. - Документ за собственост;- Документи за ползване на имота за жилищни нужди, - Други…
1. Необходими документи: Лична карта на лицето или пълномощно. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата…
1. Необходими документи: Лична карта на лицето или пълномощно. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата…
1. Необходими документи: Лична карта на лицето или пълномощно. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата…
1. Необходими документи: Преведен и заверен акт за раждане от чужбина.Лична карта или пълномощно. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН,…
1. Необходими документи: Преведен и заверен Акт за брак от чужбина.Лична карта или пълномощно. 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН,…
1. Необходими документи: Удостоверение за разрешено постоянно пребиваване от МВР.Заявление за постоянен адрес и адресна карта.Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР. 2. Място…