Услуга 1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес