В кои случаи се подава данъчна декларация?(Чл. 14, ал.1 и 2 от ЗМДТ)• при новопостроени или придобити по друг начин недвижими имоти;• при учредяване на…
Кои моторни превозни средства се облагат с този данък?(чл. 44, ал.1 от ЗМДТ)Придобитите:• по дарение• по друг безвъзмезден начин или• по възмезден начин Кои са…
В кои случаи се заплаща този данък?(чл. 44, ал.1 от ЗМДТ)При придобиване на имущества:• по дарение;• по друг безвъзмезден начин или• по възмезден начин. Кои…
В кои случаи се подава данъчна декларация?(чл. 32 от ЗМДТ)Данъчна декларация се подава при откриване на наследство. Кои имущества се облагат с данък върху наследствата?(чл.…
В кои случаи се подава данъчна декларация?(Чл.61н от ЗМДТ)• Когато физическото лице, вкл. ЕТ започне да извършва дейност/и, посочена/и в Приложение № 4 на ЗМДТ;•…
Данък върху недвижимите имоти:Банкова сметка: BG63FINV91508413141314Код за вид плащане: 44 21 00Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис РазлогBIC код : FINVBGSF Данък…