В кои случаи се подава данъчна декларация?(Чл.61н от ЗМДТ)• Когато физическото лице, вкл. ЕТ започне да извършва дейност/и, посочена/и в Приложение № 4 на ЗМДТ;•…
Данък върху недвижимите имоти:Банкова сметка: BG63FINV91508413141314Код за вид плащане: 44 21 00Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис РазлогBIC код : FINVBGSF Данък…