Местни избори 2019

Във връзка с изпълнение на Решение №953-МИ/04.09.2019г. на ЦИК предлагам на територията на Община Разлог да бъдат определени следните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., а именно:Секция№ 013700002-гр.Разлог,ул.“Шейново“№2/НЧ“15.09.1903-1909г./Секция№ 013700004-гр.Разлог,ул.“Любен Каравелов“№12/СУ“Братя Петър и Иван Каназиреви“/Секция№0137000012-гр.Разлог, ул.“Яне Сандански№17/ НУ “Яне Сандански“,ет.1/Автомобил „Рено Мастер“ с рег № Е 01-40…
Чрез този сайт можете: Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации. Да…
Страница 1 от 2