Понеделник, 15 Юни 2020 17:00

ПОКАНА относно конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“

На 18.06.2020 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в град Разлог ще се проведе конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0027-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Разлог.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с изпълнените дейности и постигнатите цели по проекта.

С изпълнение на проекта се подобри енергийната ефективност на административни сгради публична държавна собственост, в които се помещават Районно управление "Полиция" – град Разлог и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Разлог”.

Прочетена 183 пъти