Сряда, 07 Ноември 2018 09:20

На 13 ноември от 11:00 часа в град Разлог на ул. „Изворите“ № 114 ще се проведе официална церемония „Първа копка“.

ПОКАНА

Общата стойност на проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница”, с бенефициент община Разлог, е 3 277 772 лева, източник на финансиране е Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Дейностите по проекта ще обхванат реконструкция и рехабилитация на път „Разлог – Бачево” в участъците на ул. „Изворите”, ул. „Тодор Александров”, ул. „Рила”, на пътя „Елешница – граница общ. (Белица-Разлог)- Палатик– Черешово” - в участъка на бул. „9 май”. Инвестициите ще се вложат в ремонт на уличните платна, монтиране на улично осветление и озеленяване.

Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Прочетена 127 пъти